Title: Penjajahan dan Identiti
Author: Chris Kortright
Language: Bahasa Melayu
Publication: Gocoh!
Date: 2003
Source: Part 1 - Part 2 - part 3
Notes: Original text titled "Colonization and Identity", translated by Erin Malikhain

"Mereka yang menemui dan menakluk tanah lain adalah memegang hak terhadap mereka [penduduk asal], kekayaan mereka, dan merampas hasil mereka. Orang yang ditakluki boleh dilayan seperti hamba, dibuang ke tanah lain, atau diserap masuk ke dalam masyarakat dan institusi [mereka yang menakluk]" – Vine Deloria, Jr. (1983)

Stratifikasi dan susunan global sekarang ini telah ditentukan secara sepenuhnya oleh penjajahan dan penaklukan negara-negara Eropah. Walaupun penjajahan secara langsung telah berakhir, kita dapat melihat bahawa ideologi kolonial telah lama wujud dalam identiti orang dalam bidang budaya umum dan juga institusi politik, ekonomi, dan sosial. Penjajahan atau “kompleks kolonial” adalah: (1) penjajahan dimulakan dengan kemasukan secara paksa; (2) kuasa penjajah mengubah atau merosakkan budaya Orang Asli; (3) anggota kumpulan yang dijajah cenderung diperintah oleh wakil kumpulan yang menguasai; dan (4) sistem hubungan dominan-bawahan disokong oleh ideologi perkauman (Marger, 2000: 132). Proses ini telah mewujudkan identiti kedua penjajah dan yang dijajah dengan kesan patologi. Ia telah menghancurkan kehidupan dan budaya orang-orang yang dijajah dan menanamkan budaya kehancuran kepada semua penduduk, baik yang dijajah mahupun yang dijajah. Terdapat dua sebab untuk meneroka patologi penjajahan. Pertama, kita mesti memahami penciptaan jurang sosial, politik dan ekonomi yang kita hadapi sekarang, tetapi yang lebih penting kita mesti memahami masalah psikologi yang diciptakan oleh penjajahan, jadi kita sebagai manusia dapat membongkar Leviathan sekarang yang kita diami dan mencipta dunia berdasarkan budaya kepelbagaian, kebebasan, dan tolong menolong.

Sifat Penjajahan – Empayar, Tanah dan Budaya

Ideologi Penjajahan

Penjajahan dibuat berdasarkan doktrin hierarki budaya dan ketuanan. Teori kolonialisme adalah penguasaan oleh pusat metropolitan yang mengatur wilayah yang jauh melalui penanaman penempatan. Ini adalah pembentukan dan penguasaan suatu wilayah, untuk jangka waktu yang panjang, oleh kekuasaan yang berdaulat atas orang bawahan dan orang-orang “lain” yang dipisahkan dan dipisahkan dari kekuasaan yang berkuasa. Ciri-ciri situasi kolonial meliputi penguasaan politik dan undang-undang terhadap masyarakat “lain”, hubungan pergantungan ekonomi dan politik, dan ketidaksamaan kaum dan budaya yang dilembagakan. Objektif utama penjajahan adalah untuk memaksa kekuatan fizikal dominasi mereka melalui serbuan, perampasan tenaga kerja dan sumber daya, pemenjaraan, dan pembunuhan secara objektif dan perhambaan orang asli dan tanah mereka.

Teknik lain yang digunakan untuk menundukkan penduduk asli adalah penghapusan corak budaya; nilai-nilai budaya ini dilucutkan, dihancurkan dan dikosongkan. Penjajah melihat budaya mereka sebagai budaya unggul; biasanya berkaitan dengan teori Evolusi Budaya atau Darwinis Sosial. Dalam usaha untuk mengawal, meraih keuntungan ekonomi, dan “mengajar peradaban” masyarakat pribumi, penjajah menghapuskan budaya asli dengan memaksakan budaya mereka sendiri. Berlakunya kemusnahan nilai budaya dan cara hidup. Bahasa, pakaian, teknik didefinisikan dan dibina melalui ideologi dan nilai-nilai penjajah. Menubuhkan sistem penjajah tidak memusnahkan budaya asli dengan sendirinya; budaya yang begitu lancar, hidup dan terbuka untuk masa depan menjadi diklasifikasikan, ditakrifkan dan dikurung melalui penafsiran, penindasan yang dikenakan, dan nilai-nilai sistem penjajah. Pada ketika ini budaya asli mengubah anggotanya dan digunakan untuk menurunkan nilai dan menentukan identiti penduduk asli.

Cita-cita mereka yang tetap dan dibenarkan adalah untuk melepaskan diri dari keadaan mereka yang dijajah, beban tambahan dalam status yang sudah menindas. Untuk itu, mereka berusaha menyerupai penjajah dengan terus terang berharap agar dia tidak lagi menganggap mereka berbeza darinya. Oleh itu usaha mereka untuk melupakan masa lalu, untuk mengubah kebiasaan kolektif, dan penggunaan bahasa, budaya dan adat istiadat dari penjajah. (Memmi, 1965:15)

Persoalan Tanah dan Sumber

Sejarah Manusia berakar di bumi, semuanya berpusat di sekitar atau dihubungkan dengan penggunaan tanah dan wilayah kita. Ini bererti bahawa banyak aktiviti manusia berputar di sekitar wilayah tempat mereka tinggal dan dari mana mereka mengambil sumber. Ini menyebabkan beberapa budaya menginginkan lebih banyak tanah dan memperoleh wilayah baru; oleh itu mereka mesti berurusan dengan orang asli di negeri itu. Pada tahap yang sangat asas, kolonialisme adalah keinginan untuk, menetap, dan menguasai tanah yang tidak dimiliki oleh budaya; tanah yang didiami milik orang lain. Edward Said menunjukkan kadar di mana Eropah memperoleh tanah pada akhir pemerintahan kolonial mereka.

Bayangkan, pada tahun 1800 kuasa Barat menuntut 55 persen tetapi sebenarnya memegang sekitar 35 persen permukaan bumi, dan bahawa pada tahun 1878 bahagiannya 67 persen, kadar 83.000 batu persegi per tahun. Menjelang tahun 1914, kadar tahunan telah meningkat menjadi 240.000 batu persegi yang mengejutkan, dan Eropah memegang sekitar 85 persen bumi sebagai koloni, protektorat, pergantungan, kekuasaan, dan komanwel. (Said, 1993:8)

Bukan hanya pengambil-alihan tanah yang mendorong kolonialisme, tetapi juga ada keinginan untuk sumber daya alam dan tenaga kerja. Negara-negara penjajah memerlukan bahan mentah untuk menyokong ekonomi mereka yang sedang berkembang. Tempat seperti Amerika dan Afrika menawarkan sumber daya alam yang dapat mereka gunakan untuk pembuatan – serta membuka pasar baru untuk menjual barang mereka. Struktur politik negara-negara kolonial baik dari segi ekonomi dan militer menyokong penubuhan dan kelangsungan jajahan, tetapi tidak dapat diabaikan bahawa peratusan dana yang tinggi untuk koloni diberikan oleh kapitalis yang baru muncul; orang Eropah meluaskan kuasa mereka dengan mempromosikan rumah saudagar dan syarikat sewa. Di tanah jajahan peneroka seperti Kenya dan Mozambik, terdapat produk komoditi eksport berasaskan perkebunan seperti kapas, teh, kopi dan gula. Tempat seperti Afrika Selatan dan Zaire dieksploitasi untuk lombong emas dan berlian mereka. Untuk ekonomi negara-negara penjajah, sumber-sumbernya diambil oleh penduduk asli (sama ada melalui hamba abdi atau perhambaan gaji yang melampau).

Identiti Kolonial

“Situasi kolonial menghasilkan penjajah, sama seperti keadaan (mereka) yang dijajah” (Memmi, 1965: 56).

Sekiranya kita ingin melihat bagaimana penjajahan mencipta identiti kedua-dua penjajah dan yang dijajah, kita mesti menyedari bahawa situasi bersejarah diciptakan oleh orang, tetapi orang yang diciptakan oleh situasi ini. Cara seseorang melihat dunia, baik secara geografi dan budaya, ditentukan oleh pemahaman abstrak mereka tentang dunia. Walaupun budaya memang wujud sebagai entiti yang nyata, ideologi perbandingan abstrak antara budaya yang mewujudkan identiti budaya terletak dalam hierarki sosial, ekonomi, dan politik. Di dalam dunia idea yang abstrak inilah penjajah, dengan menciptakan “yang lain” yang akan dijajah, menciptakan identiti sendiri yang bertentangan dengan yang dijajah. (Said, 2000: 71–74)

Si Penjajah

Si Penjajah yang Menerima

Penjajah yang dilahirkan di tanah jajahan atau pergi ke sana untuk memperbaiki dirinya dari segi ekonomi (selalunya mereka yang mengembara dan membangunkan diri di sebuah koloni berasal dari latar belakang miskin atau kelas pekerja; hanya di jajahan mereka berpeluang membuat sesuatu) dan merangkumi struktur kolonial di mana dia, di matanya, merupakan hak majoriti penjajah. Dengan menerima peranan penjajah, dia menerima tanggungjawab dan identiti dirinya (sebagai penjajah) dan mereka yang dijajah. Walaupun mereka yang dijajah adalah sebahagian dari ekonomi antara kaum dan ekonomi yang diperlukan, penjajah mesti menolak mereka yang dijajah dan mempertahankan identiti dari segi intelek dan fizikal. Dia (penjajah) mesti menerima keganasan dan kemiskinan yang dilihatnya setiap hari; adalah tugasnya untuk merasionalisasikan tindakan dirinya dan sesama penjajah kerana dia perlu membebaskan dirinya dari kekejaman yang dilakukan atas nama keunggulan ekonomi dan budaya.

Lelaki ini, mungkin seorang sahabat yang mesra dan ayah yang penyayang, yang di negara asalnya (oleh keadaan sosialnya, persekitaran keluarganya, persahabatannya yang semula jadi) mungkin demokrat, pasti akan berubah menjadi fasis konservatif, reaksioner, atau bahkan kolonial. Dia tidak dapat membantu tetapi menyetujui diskriminasi dan kodifikasi ketidakadilan, dia akan senang dengan penyiksaan polis dan, jika keperluan itu timbul, akan yakin akan perlunya pembunuhan. (Memmi, 1965:55–56)

Percanggahan gaya hidupnya, walaupun dengan faedah ekonomi dan pembenaran budaya, akan mengusik jiwa akhirnya. Jauh di dalam dirinya, dia hidup dengan pengetahuan tentang tindakannya, dan tidak kira seberapa banyak dia membenarkan atau merasionalisasikan tingkah lakunya yang dijajah oleh penjajah itu. Tetapi seseorang tidak dapat hidup dengan percanggahan seperti itu, dan dengan itu penjajah mencipta identiti untuk mempertahankan tindakannya. Pada ketika inilah dia mencipta imej penjajah sebagai manusia, yang kebetulan mendapat keuntungan ekonomi. Di matanya dia membawa “peradaban” ke “orang yang biadab.” Sebagaimana Teori Evolusi Sosial mengajar penjajah; semua budaya berkembang menjadi negara industri terpusat. Dia membantu negara-negara “mundur” ini mencapai tujuan evolusi mereka. Dia membawa peradaban tinggi kepada mereka, dan ya ada beberapa kesulitan, tetapi evolusi itu kasar; sekiranya penduduk asli berhenti menentang proses semula jadi ini dan meninggalkan cara tradisional mereka, mereka dapat belajar hidup dengan cara yang betul.

Penjajah yang Melawan

Inti penjajah adalah keistimewaannya, sebilangan individu yang dilahirkan atau pergi ke jajahan merasa bersalah secara terang-terangan kerana hak istimewa ini. Pada mulanya mereka menolak hak istimewa seperti itu, tetapi ketika itu ada di wajah mereka setiap hari, ia tidak lagi dapat diabaikan; pada ketika ini mereka cuba menentang, tetapi melakukannya adalah dengan melepaskan hak istimewa mereka. Dia mendapati dirinya berada di tingkat lain dari skala yang dijajah. Sekiranya taraf hidupnya tinggi, itu hanya kerana mereka yang dijajah hidup dalam kemiskinan. Dia mempunyai kedudukan yang berwibawa kerana kedudukan ini disediakan untuknya. Menolak bermaksud menarik diri secara fizikal dari keadaan kolonial atau kekal di sana dan berjuang untuk mengubahnya.

Pilihan untuk kekal dan berjuang menjadikan penjajah hidup dalam percanggahan; dia sekarang berselisih dengan orang negaranya, dan mentalnya tidak dapat melepaskan diri dengan mudah dari situasi dan ideologi konkrit yang membentuk hubungan sebenar jajahan. Percanggahan ini menghilangkannya dari semua koheren dan ketenangan identiti. Dia mendapati bahawa adalah salah satunya adalah untuk menolak penjajahan, tetapi sebaliknya adalah menerima penjajah dan diterima oleh mereka kerana siapa sahaja yang dapat melepaskan diri dari ketaksuban di negara dan sistem yang diasaskan pada prinsip seperti itu? Tidak peduli seberapa baikkah dia, tetap ada perbezaan mendasar antara dirinya dan mereka yang dijajah. “Dengan kata lain, baik dia tidak lagi mengenali mereka yang dijajah, atau dia tidak lagi mengenali dirinya sendiri (Memmi, 1965: 32).” Dalam menentangnya, ia mendorong aturan sosial yang mungkin tidak mempunyai ruang untuknya.

Dia mengimpikan aturan sosial yang baru adalah penghentian penjajahan bagi mereka yang dijajah, tetapi dia tidak melihat perubahan keadaan dan identiti sendiri. Dalam aturan sosial yang harmoni yang baru, dia akan terus menjadi siapa dirinya, dengan bahasanya yang utuh dan tradisi budayanya mendominasi kerana walaupun dia membenci penindasan penjajahan, dia juga memanfaatkan teori-teori Evolusi Sosial. Dengan kata lain, dia berharap dapat meneruskan identitinya dalam konsep abstrak budaya yang mendominasi dengan keadaan di mana budaya mendominasi tidak akan wujud. Dia menyerukan revolusi, tetapi menolak untuk menyangka bahawa revolusi ini akan mengakibatkan jatuhnya keadaan dan identitasnya. Sukar untuk membayangkan atau membayangkan tujuan seseorang sendiri, walaupun ia dilahirkan semula seperti yang lain; terutamanya jika seperti yang dijajah, seseorang tidak dapat menilai kelahiran semula seperti itu.

Yang Dijajah

Imej dan Mitos tentang Mereka yang Dijajah

Untuk membenarkan penjajahan seseorang, gambar perlu dibuat supaya penaklukan masuk akal. Gambar-gambar ini menjadi identiti penjajah. Terdapat banyak gambar yang digunakan, tetapi satu gambar universal yang telah ditempatkan pada Orang Asli adalah kemalasan. Gambar ini adalah contoh yang baik bagaimana penjajah membenarkan tindakannya. Gambaran ini menjadi alasan untuk situasi penjajah kerana tanpa gambaran tersebut tindakan penjajah akan kelihatan mengejutkan. Imej Orang Asli yang malas adalah mitos yang berguna dalam pelbagai peringkat; ia menaikkan penjajah dan merendahkan mereka yang dijajah. Ini menjadi alasan yang baik untuk hak istimewa penjajah. Gambarannya adalah bahawa orang yang dijajah adalah malas; sebaliknya penjajah sentiasa beraksi. Ini menyiratkan bahawa pekerjaan penjajah tidak begitu menguntungkan, oleh itu membenarkan upah yang tidak tertanggung dibayar kepada mereka. Penegasan logik adalah bahawa mereka yang dijajah akan mendapat keuntungan lebih banyak dengan menggunakan pekerja berpengalaman, tetapi ini tidak berlaku. Pekerja yang berkelayakan, kemudian berasal dari kelas penjajah; mereka kemudian memperoleh tiga hingga empat kali ganda daripada yang dijajah. Adalah lebih menguntungkan untuk menggunakan tenaga kerja dari tiga orang yang dijajah dan membayarnya lebih sedikit daripada yang akan dibayar kepada seorang penjajah. Oleh itu penjajah menjadi pakar, dan mereka yang dijajah menjadi buruh.

Kompleks Ketergantungan oleh Mereka yang Dijajah

Teori Ketergantungan adalah ketika negara penjajah mengeksploitasi wilayah penjajahan mereka untuk meningkatkan pembangunan dan pengumpulan modal mereka sendiri. Apabila kekayaan dan sumber daya diekstrak dari jajahan, penjajah membantutkan perkembangan atau membatalkan pembangunan masa lalu. Kurangnya pembangunan atau pemodenan ini ditempatkan pada mereka yang dijajah kerana kegagalan mereka untuk bersaing dengan negara penjajah. Perkembangan yang berlaku kemudian diputarbelitkan oleh hubungan ketergantungan dan menimbulkan masalah dalaman dan luaran kepada masyarakat setempat, sehingga mewujudkan gambaran ketidakcukupan pada penjajah. Negara-negara penjajah memanipulasi proses perindustrian untuk meningkatkan keuntungan mereka, dengan merosakkan autonomi tempatan penduduk asal. Selalunya mereka mengawal bekalan dan sumber daya yang tersedia untuk masyarakat yang dijajah, memaksa mereka untuk menghasilkan tanaman tunai dan bukannya makanan, kemudian menjual makanan dengan harga yang meningkat kepada penduduk asli. Ini bukan sahaja menjadikan mereka yang dijajah bergantung secara psikologi, tetapi juga bergantung pada sistem penjajah untuk sumber asas. Banyak orang Eropah pergi ke tanah jajahan kerana ada kemungkinan mereka menjadi kaya dengan cepat di sana, bahawa dengan pengecualian yang jarang berlaku, penjajah adalah pedagang, atau lebih tepatnya pengedar, seseorang akan memahami psikologi lelaki yang membangkitkan populasi autochthonous “perasaan rendah diri.” (Fanon, 1967:108)

Konflik / Hubungan Kolonial

Imej penduduk kampung dan penduduk asal, walaupun realiti fizikal tempat tinggal; ada perbezaan psikologi antara keduanya, dan ketika kita melihat hubungan fizikal dan mental ini, ada pemahaman tentang identiti. Dunia penjajah adalah dunia Manichean, ada kampung asal dan kampung peneroka. Di antara dua dunia ini adalah polis dan askar, mereka adalah pegawai dan penghubung sebenar sistem penjajah. Garis pemisah antara dua dunia yang terpisah ini adalah sekatan, kawat berduri dan balai polis.

Perkampungan Peneroka

Bandar peneroka itu kuat; ia diperbuat dari batu dan keluli, dan jalan-jalan ditutup dengan aspal. Bandar ini diterangi dengan lampu-lampu. Jalan-jalan bersih dan penduduknya bersih. Mereka semua berpakaian dengan baik dan diberi makanan dengan baik. Pendidikan diberikan di perkampungan ini. “Bandar peneroka adalah bandar yang baik, sebuah bandar yang santai; perutnya sentiasa penuh dengan perkara-perkara baik. Bandar peneroka adalah bandar orang kulit putih, orang asing.” (Fanon, 1963: 39)

Perkampungan Orang Asal

Kampung Orang Asal, atau dikenali sebagai bandar kecil adalah tempat yang tidak dikenali di seluruh jajahan. Mereka yang dijajah dilahirkan di sana, dan mati di sana tanpa pemberitahuan atau difikirkan tentang mereka. Ia jarang terbuka, ruang sempit dan menyekat (mental dan fizikal). Orang-orang tinggal di atas satu sama lain, kelaparan, kekurangan zat makanan, hampir tidak berpakaian. Tidak ada lampu jalan dan kegelapan bukan hanya realiti fizikal tetapi psikologinya juga. Tembok-tembok yang dibina untuk menjauhkan penduduk asli dari kota peneroka, sebenarnya menyimpannya di kawasan kota asal. Tidak ada jalan keluar dari kampung ini. Kawat berduri dan kekurangan pendidikan, seiring dengan warna kulit, memastikan pintu ditutup dan mereka yang dijajah tinggal di kampung mereka. “Kota asalnya adalah sebuah desa yang berjongkok, sebuah kota yang berdiri sendiri, sebuah kota yang berkubang di lumpur.” (Fanon, 1963: 39)

Dekolonisasi

Sebilangan besar teori dekolonisasi hanya tertumpu pada dekolonisasi mereka yang dijajah. Ada sebab yang perlu untuk proses ini. Isu penjajahan dan kekejaman yang dilakukan oleh penjajah terhadap mereka yang dijajah tidak kurang dari penghapusan budaya dan fizikal, tetapi seperti yang dibahas oleh Frantz Fanon dalam The Wrenched of the Earth, tidak ada cara untuk kembali ke masa yang murni/pra-kolonial, jadi satu-satunya cara untuk mengubah stratifikasi dunia pasca-kolonial adalah melalui dekolonisasi. Tetapi dekolonisasi ini bukan hanya untuk mereka yang dijajah, proses ini juga harus dilakukan oleh penjajah. Orang kulit putih perlu menghapuskan budaya dan ideologi mereka kerana stratifikasi itu didirikan dan dipertahankan dalam hegemoni kita mengenai budaya penjajahan ini.

Hubungan baru ini bukanlah hasil dari satu barbarisme yang menggantikan barbarisme yang lain, dari satu penghancuran manusia menggantikan penghancuran manusia yang lain. Apa yang kami mahukan adalah menemui mereka yang berada di belakang penjajah; mereka ini yang merupakan penganjur dan mangsa sistem yang telah mengejutkannya dan dan menjadikannya diam. Bagi kita, kita sudah lama berfikir untuk memulihkan mereka yang telah dijajah. Kami telah memerangkap orang ini dari penindasan yang berabad-abad lamanya. Kami telah berdiri kembali dan sekarang kami bergerak maju. Siapa yang dapat menyelamatkan kita dari jatuh kembali dalam kehambaan? (Fanon, 1965: 32)

Pengembalian Budaya

Kunci dekolonisasi adalah tindakan pengembalian budaya secara sedar. Perlu ada kelahiran semula budaya yang dibongkar semasa penjajahan. Budaya orang-orang yang dijajah dan tradisional perlu mengajar pengajaran tentang budaya ini pada masa lalu. Dalam ini saya tidak bermaksud mengajar struktur kuasa Eurocentric mengenai kesalahan masa lalu mereka, tetapi pengajaran pengetahuan, nilai dan gaya hidup tradisional. Ini juga bermaksud mengembalikan tanah yang dicuri dan menjalin hubungan yang tidak berdasarkan hak istimewa orang kulit putih. Dalam erti kata yang sangat nyata, kita perlu menggulingkan kewujudan kita sendiri untuk dilahirkan semula, dalam erti kata yang dibincangkan oleh Memmi. “Hanya dengan cara itu kita dapat mengatasi kejutan budaya selama setengah milenium yang disebabkan oleh konfrontasi dengan peradaban Barat. Apabila kita meninggalkan kejutan budaya, kita akan menjadi tuan bagi nasib kita sendiri dan dapat menentukan sendiri jenis kehidupan yang akan kita jalani. ” (Deloria, 1999: 153)

Dengan memahami pengetahuan politik, ekonomi dan budaya budaya tradisional, orang kulit putih dapat melepaskan diri dari patologi yang diciptakan dengan penjajahan dan hidup dalam masyarakat yang mempunyai budaya yang pelbagai; satu di mana kita hidup di bawah pemahaman budaya baru dalam kesatuan dengan mereka yang hidup dengan cara budaya tradisional mereka. Pengetahuan tradisional ini memberi kita jalan keluar dari stratifikasi dan kemiskinan, baik dari segi ekonomi dan psikologi, yang kita hadapi setiap hari. Ini adalah titik awal untuk menghancurkan struktur yang didirikan oleh ideologi kolonial, dan mewujudkan masyarakat berdasarkan kesetaraan, kebebasan, dan tolong menolong.