Ponkan
Advertising Anarchy [en]

Reaching out to people, particularly people or groups whom you want to help to self-organize (or at least, goad them to doing it), requires that sort of communication. Becoming effective in it tends to require well, communication skills. It’s not a requirement to be a “good anarchist” (because a, there’s none in the first place, and b, why), but it would certainly get you far. It gets people going. It inspires people.

Jan 11, 2021 Read the whole text... 24 pp.

Bas Umali
Anarki: Akin ang Buhay Ko Sariling Determinasyon at Pagpapasya Tungo sa Panlipunang Rebolusyon [tl]

Ang sulating ito ay para sa iyo. Sa ka-klase mo. Sa tropa mo. Sa kamag-anak mo. Sa kaupisina mo. Sa mga kabataan. Sa mga taga-call center. Sa mangingisda. Sa magsasaka. Sa manggagawa. Sa kababaihan. Sa mga sidewalk bendor. Sa kabaklaan. Sa katomboyan. Sa mga taong nakakasalamuha mo sa araw-araw sa paulit-ulit at mga rotinaryong gawain at iskedyul.

Dec 29, 2020 Read the whole text... 15 pp.

Vadim Damier & Kirill Limanov
Anarkisme di Indonesia [id]

Pada awal abad 21, gerakan anarkis di Indonesia tetap bubar; kelompok yang berbeda dan aktivis individu mengikuti versi anarkisme dan bentuk taktis yang berbeda. Meskipun demikian, mereka dapat bergabung dalam usaha mereka untuk melaksanakan proyek bersama, seperti mengadakan demonstrasi di hari besar. Dengan demikian, dalam proses pengorganisasian ini, pada tanggal 1 Mei 2007, kelompok-kelompok seperti Affinitas (Yogyakarta), Jaringan Otonomis (Jakarta), Apokalips (Bandung), Jaringan Otonomi Kota (Salatiga), aktivis individu dari Bali dan Semarang, juga beberapa orang dari band punk Jakarta melakukan koordinasi. Penyatuan ini untuk memulai gerakan tertentu yang disebut dengan “Jaringan Anti-Otoritarian.”

Jan 1, 2021 Read the whole text... 21 pp.