ที่มาของชื่อบล็อก Slaves Without Masters ก็คือความคิดที่ว่า เราทุกคนต่างเป็นทาสที่ไร้นาย เราถูกกดขี่ ย่ำยี จากอำนาจหลายแห่ง เพียงแต่อำนาจเหล่านั้นกลับปกปิดตัวเองอย่างแนบเนียน หรืออยู่ในรูปแบบที่ทำให้เราไม่รู้สึกตัวว่าตนเองอยู่ใต้อำนาจของพวกมัน ดังนั้นเราจึงไม่มีนาย และถูกตรวนด้วยโซ่ที่มองไม่เห็น

slaveswithoutmasters.netlify.app

Brian Morris
มานุษยวิทยากับอนาธิปไตย [th]

มานุษยวิทยากับอนาธิปไตยนั้นมี “ความเกี่ยวดองกันอย่างสมัครใจ” อยู่หลายทางด้วยกัน แม้ว่าสิ่งที่มานุษยวิทยาสนใจจะศึกษานั้นมีหลายหลาก ถูกซอยย่อยออกไป และการสำรวจของมันก็ค่อนข้างที่จะกว้าง เนื่องจากเป็นการศึกษาวัฒนธรรมของมนุษย์ แต่ในทางประวัติศาสตร์แล้วก็ยังมีความเฉพาะเจาะจงอยู่ นั่นคือการศึกษาสภาพสังคมก่อนที่จะมีรัฐ

Jan 8, 2021 Read the whole text... 21 pp.