ดินแดง

ดินแดงเป็นการรวมตัวกันของนักคิด นักเขียน นักแปลไร้สังกัดหรือองค์กรใดๆ เราสนใจประเด็นปัญหาในประเทศไทยและภูมิภาครอบๆ ชื่อ ดินแดง สื่อถึงดินสีแดงที่พบเห็นได้ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ของประเทศไทย ดินแดนแห่งความยากจน และการกดขี่ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจและที่มาของเว็บไซต์นี้

Din Deng is a collective of non-aligned like minded thinkers, writers and translators focused on issues in Thailand and the surrounding region. Din Deng (ดินแดง) refers to the red coloured dirt, the soil of Northeastern Thailand, a land of poverty and exploitation. This is the well from which we draw our inspiration and meaning.

dindeng.com