Mindsetbreaker Press operationally started in early 2010 as an individual project that focuses mainly on translating anarchist literature (English text) into local languages that will be more applicable and relevant to the rather complex scenario of political, social and economic currents of the Philippines.

mindsetbreakerpress.blogspot.com

Alexander Berkman
Repormer at Pulitiko [tl]

Ang problema ay hindi na marumi ang pulitika, ngunit na ang buong laro ng pulitika ay sira. Ang problema ay hindi dahil sa depekto sa pangangasiwa ng batas, ngunit na ang batas mismo ay isang instrumento upang mapasailalim at apihin ang mga tao. Ang buong sistema ng batas at gobyerno ay isang makina upang panatilihin ang mga manggagawa na maging alipin at nakawan sila sa pamamagitan ng kanilang paggawa. Bawat panlipunang “reporma” na ang pagsasakatuparan ay nakadepende sa batas at gobyerno ay gayon tiyak na tumatadhana sa kabiguan. Subalit, ang mga unyon! Sigaw ng iyong kaibigan; ang unyon ng manggagawa ay pinakamahusay na tagapagtanggol ng mga manggagawa.

Dec 30, 2020 Read the whole text... 18 pp.

maryamdeluz
Sketches of an Archipelagic Poetics of Postcolonial Belonging [en]

The task of an archipelagic poetics in the current context would be to foment new, multivalent, archipelagic forms of identity and community, in ways which refuse and overspill the boundaries and terms of compartmentalised island space. Not only would it seek to spark new forms of sociality and ways of being in the world, but would also attempt to make explicit that which is already implicit.

Dec 30, 2020 Read the whole text... 13 pp.