Errico Malatesta
Anarkiya at Pamahalaan [tl]

Ang paniniwala na ang anarkiya ay isang kundisyon kung saan ang paligid ay magulo ay nagmula sa paniniwala na kinakailangan ang isang pamahalaan upang maayos ang takbo ng buhay ng mga mamamayan. Kasama din dito ang paniniwala na kung walang pamahalaan ay magiging magulo, maghahari ang iba at, gaganti ang mga naaagrabyado o naloko at ilalagay ng mga ito ang batas sa kanilang mga kamay.

2020年12月29日 阅读全文… 11页

CrimethInc.
Walang Rebolusyonaryong Pamahalaan Kung Bakit Hindi Mo Magagamit ang Estado para Buwagin ang Klase [tl]


2021年9月25日 阅读全文… 9页