Mèo Mun, Xuân Rayne
Interview with Xuân Rayne Vietnamese, Anarchist, Sex Worker [en]

We interviewed Xuân Rayne, a Vietnamese anarchist and non-binary sex worker based in the United States for their insights into the intersection of their identities, the paths for international solidarity among sex workers, and how workers in general can stand with sex workers. Xuân uses any/all pronouns.

11 Jun 2021 Read the whole text... 11 pp.

Anonymous, KCBG, Narcissa Black
I Want To Kill Cops Until I’m Dead [id]


19 Okt 2021 Read the whole text... 30 pp.

Mèo Mun, Xuân Rayne
Phỏng vấn Xuân Rayne Người lao động tình dục vô trị người Việt [vi]

Nhân ngày Quốc tế Người Lao động Tình dục 2/6, Mèo Mun đã phỏng vấn Xuân Rayne — một người vô trị và lao động tình dục phi nhị nguyên giới (non-binary) gốc Việt hiện đang sống tại Mỹ. Qua bài phỏng vấn này, chúng mình muốn tìm hiểu góc nhìn của Xuân về sự giao thoa của những danh tính này, về con đường cho tình đoàn kết giữa những người lao động tình dục trên toàn thế giới, và cách người lao động trong các ngành nghề khác có thể đấu tranh cùng người lao động tình dục. Xuân dùng mọi đại từ nhân xưng (anh ấy/cô ấy/bạn ấy).

5 Jul 2021 Read the whole text... 13 pp.

Simoun Magsalin
反对支持警察监狱的共产主义,支持主张废除警察监狱的共产主义 Abridged Translation(摘要) [zh]

(NOTE: This translation is abridged and incomplete.)
从十月革命以来,由于受到苏联、中国等“共产主义国家”的扶植,共产主义者中很大部分是支持警察监狱的。无政府主义者和其它左翼用“所有警察都是混蛋”的口号时,这些人会去说“只有资本主义的警察是混蛋”,认为一旦把现存的警察监狱换成“人民警察”、“人民监狱”就好了,并且为前苏联和今天中国的大规模监禁、流放、强迫劳动等恶行辩护。

23 Des 2022 Read the whole text... 3 pp.