Bandilang Itim aims to be a banner that rallies together anarchists and libertarians in the archipelago known as the Philippines. Para sa pagpapalawig ng kaisipan ng kalayaan.

bandilangitim.noblogs.org

Ponkan
Advertising Anarchy [en]

Reaching out to people, particularly people or groups whom you want to help to self-organize (or at least, goad them to doing it), requires that sort of communication. Becoming effective in it tends to require well, communication skills. It’s not a requirement to be a “good anarchist” (because a, there’s none in the first place, and b, why), but it would certainly get you far. It gets people going. It inspires people.

Jan 11, 2021 Read the whole text... 23 pp.

David Graeber
Anarkista Ka Ba? Alamin! [tl]

Sa pila ng jeep, kahit walang nakabantay, iiwasan mo bang makipag-unahan? May barkada ka ba, sports team, o parte ka ba ng isang grupo kung saan yung mga ginagawa ninyo ay pinagkasunduan ninyong lahat at ‘di lang ng isa sa inyo? Naniniwala ka ba na karamihan ng pulitiko ay korap at kurakot na wala namang paki sa ikabubuti ng madla? Sa tingin mo, nabubuhay ba tayo sa lipunan at sistemang walang kuwenta at di-patas? Naniniwala ka ba sa mga itinuturo mo sa anak mo (o sa mga pangaral ng magulang mo)?

Dec 29, 2020 Read the whole text... 13 pp.