Pëtr Kropotkin
Ang Panawagan sa Kabataan [tl]

“...Kailangang itigil natin ang pagiging luho ng siyensya, gawin natin itong pundasyon ng buhay ng bawat isa. Ito ang hinihingi ng hustisya.”

Dec 16, 2021 Read the whole text... 30 pp.