Pagbanwag
Tip! — Pangutana sa imong pamilya, mga silingan, o kinsa na gusto mutabang. Paghimo og group chat og siguro-a na aktibo sila na mutabang. Pwede sad ka manawagan sa Facebook o sa uban pang social media sites!

Paglista
Tip! — Paghimo og inventory gamit ang Excel o papel. Gawas sa pagkaon na gusto nimo ipang-ambit, isulat ang mga materyales na kinahanglan ug ang mga tawo nga gusto muhatag o mutabang.

Paglantaw
Tip! — Pili-i ang lugar na dali ra ninyo maadtoan. Kung gapuyo ka sa lugar na daghan tawo, pwede ra’s gawas sa imong panimalay. Kinahanglan sad og lugar para sa uban na ganahan nimong idugang.

Pagtukod
Tip! — Gamiti bisan unsay naa ninyo sa imong mga higala. Pwede mo mu gamit ug karaan nga estante, sabitanan ba or gamay na lamisa o bisag mga karton. Pagtukod pud ug mga sinyas para ipasabut sa idea sa La Mesang Bayan. pamugna! Ambiya-a ang imong mga silingan.

Tawag ning ‘Mutual aid’, dili ra ni Kaluoy, Paghiusa ni:
Ang tumung aning La Mesang Bayan ay magtinabangay. Kuha sa unsay kinahanglanan ug hatag sa unsay ma kaya. Ga tanyag ra kami mga silingan ug pangtabang sa mga membro sa atong mga gipuy-ang mga barangay, na kinanglan jud ug tabang sa kalisud. Mao ni ang atong paghinumdom na mag tinabangay ra samtang naa pa tay mahimo, tungod kay dili ta ka salig sa bisag unsa.

Unya, unsaon kung hutdon sa tanan?
Maayo! Mao na ang tumung sa ining Lamesang Bayan/Community Pantry: para magamit sa ubang tao, atong mga silingan ug sa atong gipuy-an. Bisan pa nga ma hutdan kapila, ang importante ini kay preparado ta na mag tinabangay sa atong mga silingan ug katawhan sa atong ma kaya, manalig ta s’ato-ato.