Bas Umali
Anarki: Akin ang Buhay Ko Sariling Determinasyon at Pagpapasya Tungo sa Panlipunang Rebolusyon [tl]

Ang sulating ito ay para sa iyo. Sa ka-klase mo. Sa tropa mo. Sa kamag-anak mo. Sa kaupisina mo. Sa mga kabataan. Sa mga taga-call center. Sa mangingisda. Sa magsasaka. Sa manggagawa. Sa kababaihan. Sa mga sidewalk bendor. Sa kabaklaan. Sa katomboyan. Sa mga taong nakakasalamuha mo sa araw-araw sa paulit-ulit at mga rotinaryong gawain at iskedyul.

Dec 29, 2020 Read the whole text... 15 pp.

Bas Umali
Archipelagic Confederation Advancing Genuine Citizens’ Politics through Free Assemblies and Independent Structures from the Barangay & Communities [en]

Our idea of decentralization here should not be mistaken as parochialism which might lead to the isolation of the locality from the rest of world.

Dec 29, 2020 Read the whole text... 21 pp.