Bas Umali
Anarki: Akin ang Buhay Ko Sariling Determinasyon at Pagpapasya Tungo sa Panlipunang Rebolusyon [tl]

Ang sulating ito ay para sa iyo. Sa ka-klase mo. Sa tropa mo. Sa kamag-anak mo. Sa kaupisina mo. Sa mga kabataan. Sa mga taga-call center. Sa mangingisda. Sa magsasaka. Sa manggagawa. Sa kababaihan. Sa mga sidewalk bendor. Sa kabaklaan. Sa katomboyan. Sa mga taong nakakasalamuha mo sa araw-araw sa paulit-ulit at mga rotinaryong gawain at iskedyul.

2020年12月29日 阅读全文… 15页

Bas Umali
Archipelagic Confederation Advancing Genuine Citizens’ Politics through Free Assemblies and Independent Structures from the Barangay & Communities [en]

Our idea of decentralization here should not be mistaken as parochialism which might lead to the isolation of the locality from the rest of world.

2020年12月29日 阅读全文… 21页