Mèo Mun is a Vietnamese anarchist collective working to make anarchist ideas and writing more accessible to Vietnamese speakers, and provide an analysis of social struggles from a Vietnamese anarchist perspective.

Tiếng Việt: meomun.noblogs.org English: meowmun.noblogs.org

Mèo Mun
Queerphobia in Vietnam Is queerphobia in Vietnam a mere product of colonialism, and does it matter? [en]

There is a tendency in some post-colonial societies to blame all social ailments, such as queerphobia, sexism, and misogyny, on colonialism and Western imperialism. Whilst the evils and destructiveness of colonialism are indubitably pervasive, such reductive thinking is overly simplistic, and can be detrimental to marginalised groups in post-colonial societies.

Apr 27, 2021 Read the whole text... 6 pp.

Mèo Mun, The Commoner
Translating Vô Trị - An Interview With Mèo Mun [en]

An interview with Mèo Mun, an anarchist group archiving, translating, and dissemination anarchist texts to aid the anarchist movement in Vietnam.

Feb 18, 2022 Read the whole text... 25 pp.

Mèo Mun
Việt Nam: Những Lời Hứa Bỏ Ngỏ [vi]

Việt Nam năm 2021, mọi nơi đều được bao trùm bởi một bầu không khí lạc quan. Chiến dịch chống COVID bền bỉ của chính phủ đã giành được sự công nhận ở cả trong và ngoài nước. Nền kinh tế tăng trưởng dương một cách thần kỳ trong khi nhiều nước láng giềng khốn đốn vì đại dịch. Thế nhưng ẩn sau bầu không khí hân hoan ấy, ta vẫn thấy có điều gì nặng nề, bức bối mà không ai có thể gọi tên. Dường như có một bóng ma đang ám ảnh Việt Nam: bóng ma của chủ nghĩa Cộng sản — thứ chủ nghĩa Cộng sản chân chính không chút giả dối.

Jul 14, 2021 Read the whole text... 7 pp.