David Graeber
Bạn có phải người vô trị không? Và câu trả lời đầy bất ngờ! [vi]

Nếu phải xếp hàng dài để lên xe buýt, bạn có đợi đến lượt mình mà không dùng cùi chỏ thụi người để tranh đường không?

18 Feb 2021 Read the whole text... 10 pp.

Mèo Mun
The Broken Promises of Vietnam [en]

Vietnam 2021, the mood in the air seems to be that of optimism. The government’s relentless pursuit of a Zero-COVID strategy has won them widespread approval both domestically and internationally. The economy managed to squeeze out positive growth whereas many of its neighbours suffered a decline from the pandemic. Yet underneath all this bravado, one could sense that something is amiss. There’s this nagging feeling that no one seems to be able to put a finger on. Almost as if, there is a spectre haunting Vietnam, the spectre of communism — the true kind without any bells and whistles.

20 Apr 2021 Read the whole text... 6 pp.

Errico Malatesta
Đường Lối Chủ Nghĩa Vô Trị [vi]

Như đã nói, ta phải vận động để đánh thức mong muốn thay đổi xã hội một cách toàn diện trong những người bị áp bức, phải thuyết phục họ rằng, nếu đoàn kết lại cùng nhau, họ có cơ hội thắng; ta phải tuyên truyền và chuẩn bị lực lượng vật chất cũng như tinh thần cần thiết để chiến thắng kẻ thù, bằng cách tận dụng hoặc tạo ra những hoàn cảnh thuận lợi để thực hiện cách mạng xã hội, dùng vũ lực để lật đổ chính quyền cũng như tước đoạt của cải của những chủ sở hữu giàu có, và bằng cách biến các phương tiện sản xuất sinh sống thành của chung cũng như ngăn việc hình thành một chính phủ mới muốn áp đặt ý chí của chúng và ngăn cản việc tái tổ chức xã hội của người dân.

18 Feb 2021 Read the whole text... 20 pp.

Mèo Mun
The Fight for Partial Freedom in Vietnam And how liberals are the only one pretending to care [en]

Western leftists, communists, and anarchists alike routinely call for ‘unity’ with the authoritarian oppressors in their favourite ‘socialist’ states. They value a cheap, doomed-to-end-in-failure unity with the statists, the genocide deniers, and the red reactionaries, more than the well-being and liberation of marginalised groups.

3 Mei 2021 Read the whole text... 5 pp.

Mèo Mun, Xuân Rayne
Interview with Xuân Rayne Vietnamese, Anarchist, Sex Worker [en]

We interviewed Xuân Rayne, a Vietnamese anarchist and non-binary sex worker based in the United States for their insights into the intersection of their identities, the paths for international solidarity among sex workers, and how workers in general can stand with sex workers. Xuân uses any/all pronouns.

11 Jun 2021 Read the whole text... 11 pp.

Mèo Mun, The Final Straw Radio
Mèo Mun, Anarchist Views from Vietnam [en]

Mèo Mun is an anarchist collective working to make anarchist materials and ideas more accessible to a Vietnamese audience, together with providing an analysis of social struggles from a Vietnamese anarchist lens. Over the next hour you’ll hear three collective members, Mai, Will and tùng share their critiques of leftist misrepresentations of the Vietnamese State as Socialist, lasting impacts of imperialism and war on populations of Vietnam, the centering US imaginaries of Vietnam, the struggles of working class people in general (and queer folks and sex workers in particular) in Vietnam, nationalism promoted by the government and other topics.

22 Nov 2021 Read the whole text... 26 pp.

Mèo Mun, Xuân Rayne
Phỏng vấn Xuân Rayne Người lao động tình dục vô trị người Việt [vi]

Nhân ngày Quốc tế Người Lao động Tình dục 2/6, Mèo Mun đã phỏng vấn Xuân Rayne — một người vô trị và lao động tình dục phi nhị nguyên giới (non-binary) gốc Việt hiện đang sống tại Mỹ. Qua bài phỏng vấn này, chúng mình muốn tìm hiểu góc nhìn của Xuân về sự giao thoa của những danh tính này, về con đường cho tình đoàn kết giữa những người lao động tình dục trên toàn thế giới, và cách người lao động trong các ngành nghề khác có thể đấu tranh cùng người lao động tình dục. Xuân dùng mọi đại từ nhân xưng (anh ấy/cô ấy/bạn ấy).

5 Jul 2021 Read the whole text... 13 pp.