Paul Z. Simons
ILEGALISME Buat Apa Membayar untuk Revolusi, Kalau Kita Bisa Mencurinya? [id]


Jul 22, 2021 Read the whole text... 65 pp.

Julian Langer
Okay Human, What's the Fucking Point?! Eko-Absurdisme: Absurdisme sebagai Environmentalisme [id]


Jul 17, 2021 Read the whole text... 13 pp.

Mèo Mun
Việt Nam: Những Lời Hứa Bỏ Ngỏ [vi]

Việt Nam năm 2021, mọi nơi đều được bao trùm bởi một bầu không khí lạc quan. Chiến dịch chống COVID bền bỉ của chính phủ đã giành được sự công nhận ở cả trong và ngoài nước. Nền kinh tế tăng trưởng dương một cách thần kỳ trong khi nhiều nước láng giềng khốn đốn vì đại dịch. Thế nhưng ẩn sau bầu không khí hân hoan ấy, ta vẫn thấy có điều gì nặng nề, bức bối mà không ai có thể gọi tên. Dường như có một bóng ma đang ám ảnh Việt Nam: bóng ma của chủ nghĩa Cộng sản — thứ chủ nghĩa Cộng sản chân chính không chút giả dối.

Jul 14, 2021 Read the whole text... 7 pp.

Bellamy Fitzpatrick
Undangan untuk Melakukan Desersi [id]


Jul 14, 2021 Read the whole text... 51 pp.

Mèo Mun, Xuân Rayne
Phỏng vấn Xuân Rayne Người lao động tình dục vô trị người Việt [vi]

Nhân ngày Quốc tế Người Lao động Tình dục 2/6, Mèo Mun đã phỏng vấn Xuân Rayne — một người vô trị và lao động tình dục phi nhị nguyên giới (non-binary) gốc Việt hiện đang sống tại Mỹ. Qua bài phỏng vấn này, chúng mình muốn tìm hiểu góc nhìn của Xuân về sự giao thoa của những danh tính này, về con đường cho tình đoàn kết giữa những người lao động tình dục trên toàn thế giới, và cách người lao động trong các ngành nghề khác có thể đấu tranh cùng người lao động tình dục. Xuân dùng mọi đại từ nhân xưng (anh ấy/cô ấy/bạn ấy).

Jul 5, 2021 Read the whole text... 13 pp.

Black Rose-Rosa Negra Anarchist Federation
Peran Organisasi Revolusioner [id]


Jun 27, 2021 Read the whole text... 9 pp.

Strangers In a Tangled Wilderness
Buhay na Walang Batas Introduksyon sa Pulitikang Anarkista [tl]

Ang anarkista ay isang tao na tumatanggi sa pangingibabaw ng iisang tao o uri sa iba. Ang anarkismo ay isang malawak na termino para sa isang grupo ng pilosopiyang pulitikal na nakasalig sa ideya na maari tayong mamuhay bilang mga anarkista. Ang gusto naming mga anarkista ay isang mundong walang bansa, gobyerno, kapitalismo, rasismo, seksismo, diskriminasyon kontra-LGBTQ+… isang mundo kung wala ni isa sa pagka-rami-raming nagkaka-halo-halong mga sistema ng pangiibabaw na nagpapabigat sa mundo ngayon.

Jun 27, 2021 Read the whole text... 31 pp.