Black Rose-Rosa Negra Anarchist Federation
Peran Organisasi Revolusioner [id]


Jun 27, 2021 Read the whole text... 9 pp.

Strangers In a Tangled Wilderness
Buhay na Walang Batas Introduksyon sa Pulitikang Anarkista [tl]

Ang anarkista ay isang tao na tumatanggi sa pangingibabaw ng iisang tao o uri sa iba. Ang anarkismo ay isang malawak na termino para sa isang grupo ng pilosopiyang pulitikal na nakasalig sa ideya na maari tayong mamuhay bilang mga anarkista. Ang gusto naming mga anarkista ay isang mundong walang bansa, gobyerno, kapitalismo, rasismo, seksismo, diskriminasyon kontra-LGBTQ+… isang mundo kung wala ni isa sa pagka-rami-raming nagkaka-halo-halong mga sistema ng pangiibabaw na nagpapabigat sa mundo ngayon.

Jun 27, 2021 Read the whole text... 31 pp.

Mèo Mun, Xuân Rayne
Interview with Xuân Rayne Vietnamese, Anarchist, Sex Worker [en]

We interviewed Xuân Rayne, a Vietnamese anarchist and non-binary sex worker based in the United States for their insights into the intersection of their identities, the paths for international solidarity among sex workers, and how workers in general can stand with sex workers. Xuân uses any/all pronouns.

Jun 11, 2021 Read the whole text... 11 pp.

Federação Anarquista do Rio de Janeiro – FARJ
Especifismo di Brasil Wawancara dengan Federasi Anarkis Rio de Janeiro (FARJ) [id]


Jun 7, 2021 Read the whole text... 28 pp.

The Invisible Committe
Sekarang [id]

Teks aslinya berjudul Now karangan The Invisible Committee. Terjemahan ini kurang enak dibaca dibeberapa bagian, terbuka bagi siapa saja yang ingin menerjemahkan ulang atau menyunting bagian-bagian yang buruk saja.

May 30, 2021 Read the whole text... 111 pp.